ZÁKLADNÍ INFORMACE O ATELIERU

Atelier byl založen r. 1990, od roku 1992 sídlí ve svých zrekonstruovaných prostorách a pracuje  pod obchodní firmou s.r.o.
 
Vlastník atelieru, jeho vedoucí a hlavní architekt je ing. arch. Alexander Holub (autorizovaný architekt, číslo autorizace 506)
tel.,fax: (+420) 224 317 097

e-mail:
aaholub@aaholub.cz

Hlavní principy naší práce jsou:
Spolehlivost
Kvalita
Komunikativnost
Rychlá rozhodovací schopnost
 
Veškerá naše práce je garantována plnou autorizací pro obor architektura a urbanismus.  
Atelier je pojištěn proti škodě při výkonu povolání na několikamilionovou částku (nebyla nikdy čerpána).
Atelier je schopen zajišťovat zakázky i pro německy a anglicky mluvící klienty.
Ve fázi technického zpracování využíváme svých několika gafických pracovišť vybavených mimo  jiné GRAMIS, AUTOCAD, 3D Studio Max a jiné.

 

ZAMĚŘENÍ ATELIERU

Atelier se zabývá cca ze dvou třetin navrhováním a projektováním nadzemních objektů a cca z jedné třetiny urbanismem a územními plány.

Jednotlivé stavby
Projektujeme zakázky komplexně - tj. od studie, přes územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí projekt až k autorským dozorům. V této souvislosti zajišťujeme i kompletní inženýring    (tj. získání všech náležitostí potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení). Projekty zpracováváme včetně všech potřebných specializovaných profesí.
 Pro naše projekty zpracováváme i související projekty interiéru.
 Na přání spolupracujeme při vyhledávání dodavatele a při zajištění stavebního dozoru. 


Územní plány, urbanistické studie, rozvojové studie
Zpracováváme urbanistické studie, regulační plány i územní plány. Spolu s tím zajišťujeme i potřebný servis pro pořizovatele (projednávání, příprava souborného stanoviska atd.). Do popředí stavíme komunikativnost (úzkou spolupráci s obcí) a zapojování více disciplin do návrhu – hledání všech rezerv, které mohou ovlivnit budoucnost a rozvoj obce.

 

TÝM ZPRACOVATELŮ
Naše práce je týmová. Optimální tým spolupracovníků je vytvářen pro každou zakázku samostatně.
Autorským způsobem se proto v průběhu času na pracích atelieru podíleli architekti Alexander Holub,

Viktor Tuček, Věra Hylišová, Martina Baláčková, Petr Irinkov a Pavel Hanzal.
Autorsky spolupracují i externí spolupracovníci Miloš Linhart, Aleš Zvolánek a Kateřina Prýmková.


Stavební konstrukce – DAIDALOS, KIWI, MILOTA
Statika – KŘÍSTEK, TRČKA a SPOL., LANGERPRO (Ing. Langer), DAIDALOS (ing. Jelínek) 

Venkovní inž.sítě – Růžička a partneři s.r.o.
Zdravotní technika – Ing. J. Majer, Ing. Provazník
Elektro – ELIS, Ing. Děkanovský, ing. Duda 

Sdělovací rozvody – , Ing. Děkanovský, ing. Duda
Vytápění – Ing. Stranofská, Ing.Šafránek, Ing. Lerl
Vzduchotechnika – LI-VI – (Ing. Cuhra, Ing. Blažek), Ing. Brůna, TZB s.r.o.
Požární ochrana – SOPOS (P. Sotorník), Ing. Praxl
Inženýrská činnost – ABBE (M. Nohava, T. Sekanina), J. Hartmann, J Fenclová
Demografie, sociologie – SOCIOFOND (E. Součková, Jílek)
Geodeti – GEONET, ing. J Fencl
Komunikace – PROMIKA (Ing. Míka)

 

NAŠI KLIENTI
Struktura naší klientely je rovnoměrně rozložena. Cca 40% klientů tvoří firmy, cca 30% klientů tvoří stát a instituce, cca 30% klientů jsou soukromé osoby.

 

DETAILNÍ INFORMACE
Pokud by Vás zajímaly detailnější informace o atelieru nebo o naší práci, využijte uvedené e-mailové adresy  aaholub@aaholub.cz Podle charakteru vašeho dotazu Vám pošleme příslušné detailní podklady poštou, nebo odpovíme e-mailem.

Home