NÁZEV STAVBY:

Polyfunkční dům „Slunečnice“


MÍSTO STAVBY:
Praha 10, Zahradní město, Jabloňová ulice


CHARAKTER STAVBY:
Třináctipodlažní polyfunkční objekt s převahou bytových jednotek (2.-12. NP), komerčním parterem (1.a 2. NP), atelierem ve střešní nástavbě a dvoupodlažním podzemním parkingem. Obtížné umístění objektu na pozemek s řadou technických a urbanistických omezení řešeno zaoblením hlavní hmoty objektu, které přináší zajímavé a nekonvenční dispoziční řešení objektu ("dům nastavující se slunci"). Urbanisticky dotváří dům prostor náměstí podél Jabloňové ulice.


AUTOŘI:
Ing.arch. Alexander Holub

Ing.arch. Petr Irinkov


KLIENT
BENTI s.r.o.


ROK DOKONČENÍ
2006