NÁZEV STAVBY:
Jinočany - rozvoj obytné zástavby


MÍSTO STAVBY:
Jinočany


CHARAKTER ZÁSTAVBY:

Urbanistická studie obytného souboru počítá s rozvojem obytné zástavby a občanské vybavenosti (obchody, restaurace, školka) v návaznosti na stávající zástavbu Jinočan. V návrhu je kladen velký důraz na kvalitní řešení veřejných a poloveřejných prostor i rozmanitost zástavby.


AUTOŘI:
Ing.arch. Alexander Holub

ing. arch. Aleš Zvolánek


KLIENT:


ROK:
studie 2008